Psykoterapi

Psykoterapi

Det kan finnas olika anledningar till att man söker hjälp genom psykoterapi. 


Kriser i livet som t ex att vara med om sorg och förlust, gå igenom en skilsmässa eller arbetslöshet

Depression, ångest och nedstämdhet

Relationsproblem

Stress och arbetsrelaterade problem

Sjukdom eller olycka som ger konsekvenser för din livssituation

Frågor om livet, s k existentiella frågor


Psykoterapi innebär att i ett tryggt sammanhang få möjlighet att utforska, bearbeta och förändra mönster som bidrar till eller skapar problem i livet. Målet är att lära känna sig själv bättre, upptäcka nya sätt att hantera svårigheter, eller att komma igenom en kris för ett ökat välbefinnande. Psykoterapeuten finns där för att erbjuda en dialog kring det du upplever som svårigheter, och för att tillsammans hitta vägar till ett bättre mående för dig. I en psykoterapi kan det handla om att t ex våga släppa föreställningar som begränsar ens liv, att lämna destruktiva beteenden, komma i kontakt med sina känslor i stället för att undvika dem, känna meningsfullhet och känna sig mer hel.


Om du vill veta mer om psykoterapi kan du hitta mycket läsvärt på www.psykoterapicentrum.se