Om mig

Om mig

Jag är socionom/legitimerad psykoterapeut och handledare och har lång erfarenhet av att arbeta med samtalsbehandling. Jag har vidareutbildat mig genom St Lukas utbildningsinstituts grundläggande psykoterapiutbildning och sedan vid Umeå universitets legitimationsgrundande psykoterapiutbildning. Har också examen som handledare och lärare i psykoterapi.


Utbildningar:

Socionomexamen, Sköndalstinstitutet, Stockholm, examen 1997

Grundläggande psykoterapiutbildning, St Lukas/ Ersta Sköndal högskola, examen 2011

Psykoterapeutprogrammet, psykodynamisk inriktning, Umeå Universitet, examen 2016

Handledare och lärare i psykoterapi, SAPU, examen 2023 


Medlem i Psykoterapicentrum, en rikstäckande förening med psykodynamisk inriktning.


Jag har tystnadsplikt och är ansvarsförsäkrad.