Hem

Välkommen

Jag heter Åsa Lundbäck och är socionom/legitimerad psykoterapeut och handledare. Jag erbjuder samtal i olika former till dig som enskild eller till par och grupper. Mottagningen ligger centralt i Luleå, nära Stadshuset.


Ibland blir livet inte som vi tänkt oss, vi råkar ut för svårigheter eller förluster t ex när det gäller vår hälsa, relationer, eller i arbetslivet. De vanliga sätt vi har att hantera livet fungerar inte längre. Upplevelser av oro, ångest, nedstämdhet och stress kan bli en följd av detta. Det kan också upplevas som att känslorna stängs av eller blir så starka att de blir svårhanterliga. Problemen kan vara tillfälliga, en kris som man kan ta sig igenom, men ibland är besvären mer långvariga.


Psykoterapi är en möjlighet att i en trygg relation med en psykoterapeut utforska, bearbeta och hitta vägar till ett mer konstruktivt förhållningssätt till sig själv, sin omgivning och livssituation.


Handledning hjälper till att utveckla din yrkesroll och ger utrymme för reflektion och lärande.