Handledning

Handledning


Jag erbjuder handledning till enskilda och grupper. Handledning är ett sätt att öka sin medvetenhet om sina egna känslor och reaktioner, att bättre förstå vad man gör och varför i sitt dagliga arbete. I en personalgrupp innebär handledning också att man lär av varandra samt att gruppen som sådan får en möjlighet att utvecklas.


Med handledning kan du som enskild eller ni som grupp hitta nya perspektiv på svåra problemställningar genom att i en trygg och tillåtande atmosfär reflektera t ex över situationer där man känner att man "kört fast"och lära sig mer och utveckla yrkesrollen.


Jag har examen som handledare och lärare i psykoterapi.


Om du/ni behöver handledning så hör av er!