Om mig

Åsa Lundbäck Psykoterapi

Om mig

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut och har lång erfarenhet av att arbeta med samtalsbehandling inom bl a landstingets primärvård och slutenvård med patienter, anhöriga och personal. Jag har vidareutbildat mig genom St Lukas utbildningsinstituts grundläggande psykoterapiutbildning och sedan vid Umeå universitets legitimationsgrundande psykoterapiutbildning.

 

Utbildningar:

  • Socionomexamen, Sköndalstinstitutet, Stockholm, examen 1997
  • Grundläggande psykoterapiutbildning, St Lukas/ Ersta Sköndal högskola, examen 2011
  • Psykoterapeutprogrammet, psykodynamisk inriktning, Umeå Universitet, examen 2016

 

  • MI (Motivational interviewing), Landstingets vuxenpsykiatri, 2008

 

Medlem i Psykoterapicentrum, en rikstäckande förening för psykoterapeuter med psykodynamisk inriktning.

 

Jag har tystnadsplikt och är ansvarsförsäkrad.